Thay đổi cách hiển thị sản phẩm ở danh mục (dạng list or grid)

Author: Linh Bui | Posted in Hướng dẫn opencart 1 Comment

Tùy từng giao diện của opencart mà việc hiển thị này được mặc định sẵn, ví dụ đối với giao diện gốc tức là khi bạn cài đặt bản opencart mới tinh thì hiển thị sản phẩm ở dạng danh sách (list) nếu bạn muốn nó hiển thị ở dạng lưới (grid) thì bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi linh hoạt giữa 2 dạng hiển thị này thông qua 1 chút chỉnh sửa nhỏ ở code.

Đối với cách này sẽ áp dụng cho theme hiện tại bạn đang sử dụng do đó bạn phải chú ý, giả sử bạn cài đặt 1 theme nào đó thì bạn phải vào chính xác theme đó thay đổi đoạn code khi bạn muốn thay đổi cách hiển thị.

Đây là một hướng dẫn nhỏ vì vậy mình sẽ không dài dòng, các bạn tìm đến thư mục catalog/view/theme/default/template/product dùng Notepad ++ mở file category.tpl tìm: (ở đoạn này là thay đổi từ dạng list sang grid còn bạn có thể làm ngược lại nếu bạn muốn và áp dụng cho theme default nhé, nếu sau bạn sài theme nào thì vào theme đó thay đổi)

display(‘list’);

thay thế bằng

display(‘grid’);

như vậy là xong. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách hiển thị bạn muốn giữa 2 kiểu hiển thị này, miễn sao cho web mình đẹp, thẩm mỹ và hợp lý là được. Have Fun

Comments
  1. Posted by Minh Thọ

Add Your Comment