Hôm nay lại đẹp trời, với lại lâu lâu rồi không có share cái temp nào cả. Thôi thì chia sẻ cho anh em một cái temp cũng khá đẹp sài làm shop cho wordpress, Ai thích có thể tải về sử dụng. Thông tin cụ thể như sau.