Cũng không có gì xa lạ, một thời rộ và đình đám VBB thì trong thời gian hiện tại lại là xenforo. Mỗi người một lựa chọn mỗi người một lý do nhưng có lẽ đối với tôi thì hiện tại lựa chọn Xenforo là hợp lý nhất. Tại