Xenforo là gì? Xenforo là mã nguồn Forum có phí. Phiên bản hiện tại là 1.2.2 (tháng 10 năm 2013) Final. Được phát triển bới 1 nhóm làm việc cho Vbulletin tách ra làm việc riêng. Được xây dựng trên nền tảng web 2.0 và XHTML. Sau khi IB