Chắc nhiều người cần, mình cứ up lên cho anh em ai down thì down nhé, Bộ tiếng việt này được dịch bởi những tác giả lâu rồi từ những phiên bản trước, thực ra mình chỉ lấy sản phẩm của người ta sẵn thôi, share và chia sẻ