Hồi tháng 10/2013 vừa rồi có mấy ông bạn bảo làm wap mobile gì đó để làm game, cũng hứng thú đi tìm kiếm trên mạng mãi chẳng có cái nào. Còn lười lười nên PM mấy ông bán temp bbit.vn thì phải công nhận anh ý cực kỳ