OsCommerce là gì? OsCommerce là một cửa hàng trực tuyến thương mại điện tử, giải pháp mà cung cấp một loạt các tính năng out-of-the-box cho phép các cửa hàng trực tuyến được thiết lập khá nhanh chóng dễ dàng, và có sẵn miễn phí như là một giải