Bộ giao diện này được sử dụng cho mã nguồn opencart version 1.5.6.1 mới nhất rất đẹp và phù hợp với những siêu thị lớn, của hàng lớn, mình cũng đang sài cái giao diện này cho một hệ thống showroom 😀 anh em tải về nhé OpenCart version