OpenCart là một mã nguồn mở, sử dụng ngôn ngữ PHP, cung cấp các giải pháp thương mại điện tử mạnh mẽ với khả năng tạo kinh doanh trực tuyến .  OpenCart là mã nguồn mở ngoài tính năng free thì opencart được biết đên với các tinh