Tại sao tôi nói opencart là mã nguồn mở làm web bán hàng vừa và nhỏ tốt nhất? Thật sự tôi cũng như bạn, tuy nhiên tôi có một sở thích là đi tìm hiểu và test. Nhưng tôi test lại dựa vào đánh giá rõ ràng từ nhiều