Discuz là 1 sản phẩm của Comenn Inc. (1 bản xã hội của họ là UCenter home mà hiện nay nhiều nhà giải trí lớn vẫn dùng là livevn.com…) nhưng ở đây mình chỉ đề cập tới Discuz . Ưu điểm: Tốc độ Nhanh vì nó sử dụng cache