Cũng không quá cầu kỳ và PR, tuy nhiên đại gia này thuộc một trong những ông trùm trong thế giới hosting. Cũng không phải là quá xuất sắc nhưng đối với các đại gia thì bao giờ việc ra đời trước, dịch vụ tốt luôn đem lại cho