Thực chất thì mua domain ở đây dạng: .NET, .ORG. BIZ giá nó là bèo nhèo nhất rồi và khuyến mãi năm đầu liên tục thích ba dạng này thì mời các bác nhào zô, bình thường nó hơn 4$/nhát cơ, nhưng giờ có cái mã giảm giá còn