Hôm nay rảnh rỗi lại sinh nông nổi, viết một bài review về mã nguồn mở thường được sử dụng và đặc biệt cá nhân tôi hay sử dụng. Về cơ bản tiêu chí của tôi thì đơn giản cực kỳ. Là một dân không chuyên, tự mò, do