Sắp xếp sản phẩm từ mới đến cũ trong opencart

Author: Linh Bui | Posted in Hướng dẫn opencart 6 Comments

Mặc định trong opencart là sắp xếp sản phẩm từ cũ đến mới, tức là khi bạn post bài mới sẽ bị đẩy về sau, sản phẩm cũ nhất sẽ đứng đầu. Việc này cực kỳ phản khoa học vì sản phẩm mới nhất của bạn lại đứng cuối cùng gây ra cho người dùng khi tới website bạn xem toàn sản phẩm cũ rích còn sản phẩm mới thì họ phải bấm hết trang này tới trang kia mới thấy (nhiều sản phẩm thì vất vả lắm).

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách sắp xếp sản phẩm mới nhất đứng đầu tiên, cũng chỉ là thay đổi 1 tí code để cho hàng mới thì đứng đầu, cũ thì đứng sau thôi.
Vào trong category.php theo đường dẫn sau : catalog/controller/product/category.php . Mở nó ra tìm đoạn này :

if (isset($this->request->get[‘sort’])) {
$sort = $this->request->get[‘sort’];
} else {
$sort = ‘p.sort_order’;
}

Thay thế bằng đoạn này

if (isset($this->request->get[‘sort’])) {
$sort = $this->request->get[‘sort’];
} else {
$sort = ‘p.date_added’;
}

Tiếp theo tìm đoạn code sau:

if (isset($this->request->get[‘order’])) {
$order = $this->request->get[‘order’];
} else {
$order = ‘ASC’;
}

Và thay thế bằng đoạn này

if (isset($this->request->get[‘order’])) {
$order = $this->request->get[‘order’];
} else {
$order = ‘DESC’;
}

Như vậy bài hướng dẫn sắp xếp sản phẩm từ mới đến cũ cho Opencart của mình đã xong. Lúc này những sản phẩm được đặt số thứ tự sẽ hiện thị lên trước, những sản phẩm không được đặt số thứ tự sẽ hiển thị từ mới đến cũ. Chúc các bạn thành công

Comments
  1. Posted by mr nhat
    • Posted by mr.linh
  2. Posted by Bình
    • Posted by mr.linh
  3. Posted by Mr Phi
    • Posted by mr.linh

Add Your Comment