Quản lý file ảnh linh hoạt với Power Image Manager trong opencart

Author: Linh Bui | Posted in Hướng dẫn opencart 1 Comment

Quản lý file ảnh và up ảnh linh hoạt với Power Image Manager thực chất opencart nó rất tù trong cái editor do đó mà việc up ảnh của bạn phải mất nhiều thời gian vì chỉ up được từng cái một. Đây là một mod bản thương mại khắc phục điều này cho các bạn. lưu ý bản này mình mua và chia sẻ chỉ sài cho OC 1.5.x nhé còn 2.x thì không sài được đâu.

Power-Image-Manager6-660x380

(new) Multiple languages!

(new) Joomla MijoShop/AceShop Patch!

(new) Copy Overwrite(yes/no)!

(new) Upload Overwrite(yes/no)!

(new) Upload file limit settings!

(new) Manage Image Manager size (WxH)!

Multiple file select & upload

Multiple file upload with Drag & Drop (Mozilla,Safari,Google Chrome).

Multiple file select & assign to product

Keyboard shortcuts

List & Grid view of files

Sort by A-Z, Z-A

Quick look at the image

Resize,Rotate, Crop images

No external dependencies!

No files overwritten

Doesn’t use Flash

Tested with IE7,8; Firefox 3,3.6,4; Safari 4,5;Google Chrome;Opera10.60

Readme.txt included

Tải về: Power Image Manager

Comments
  1. Posted by phuc

Add Your Comment