Quản lý file ảnh linh hoạt với Power Image Manager trong opencart

Author: Linh Bui | Posted in Hướng dẫn opencart 1 Comment

Quản lý file ảnh và up ảnh linh hoạt với Power Image Manager thực chất opencart nó rất tù trong cái editor do đó mà việc up ảnh của bạn phải mất nhiều thời gian vì chỉ up được từng cái một. Đây là một mod bản thương mại khắc phục điều này cho các bạn. lưu ý bản này mình mua và chia sẻ chỉ sài cho OC 1.5.x nhé còn 2.x thì không sài được đâu.

Power-Image-Manager6-660x380

(new) Multiple languages!

(new) Joomla MijoShop/AceShop Patch!

(new) Copy Overwrite(yes/no)!

(new) Upload Overwrite(yes/no)!

(new) Upload file limit settings!

(new) Manage Image Manager size (WxH)!

Multiple file select & upload

Multiple file upload with Drag & Drop (Mozilla,Safari,Google Chrome).

Multiple file select & assign to product

Keyboard shortcuts

List & Grid view of files

Sort by A-Z, Z-A

Quick look at the image

Resize,Rotate, Crop images

No external dependencies!

No files overwritten

Doesn’t use Flash

Tested with IE7,8; Firefox 3,3.6,4; Safari 4,5;Google Chrome;Opera10.60

Readme.txt included

Tải về: Power Image Manager

Tìm kiếm trên google:

  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1829 K24C3BKl18SCD6Hag1G7JkyVCqv_lJKOmFZgYAJWxichBk7Jq9Ke0nS6x3cXc53A afdf885f157ba09403855f4c3de4305887eb4d35&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1831 DH6Bq6n_tQc34G97sf1BF9PA0nFphu_CvK0NHbcP1kyKi-V6T93UhbyL0cAVpZTh 62875462003335f67dcc7be0535d9e777fed0744&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
Comments
  1. Posted by phuc

Add Your Comment