Mã nguồn mở chuyên về shop TMĐT Tomato cart

Author: Linh Bui | Posted in Mã nguồn free No comments

tomatocart-logoTomatoCart là thế hệ mới của giải pháp nguồn mở hàng mua sắm được phát triển bởi ElootecTechnology Co, Ltd là nhánh từ osCommerce 3 như một dự án riêng biệt. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho TomatoCart một trong những slotuions giỏ hàng mua sắm trực tuyến tốt nhất.

Khi các ứng dụng web ngày càng trở nên tinh vi, hiện đại, công nghệ web 2.0 như Ajax và Rich Internet Applications cung cấp những cải tiến đáng kể và làm cho khả năng sử dụng tương tác với giao diện web nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi đã so sánh rất nhiều các khuôn khổ và đi đến kết luận rằng ExtJS là khung tốt nhất cho TomatoCart.

Chúng tôi hoàn toàn viết lại trang web osCommerce hành 3 dựa trên các dự án qWikiOffice mà là một máy tính để bàn web thực hiện khuôn khổ ExtJS RIA. Web ứng dụng máy tính để bàn bắt chước kinh nghiệm người dùng của hệ điều hành máy tính để bàn, các tính năng cung cấp và các ứng dụng tương tự như một môi trường PC. Vì vậy mà người dùng có thể dễ dàng bắt đầu làm việc với TomatoCart mà không có bất kỳ khó khăn.

Dưới đây liệt kê một số tính năng cốt lõi của TomatoCart:

* ExtJS Rich Internet Applications Framework
Các trang web TomatoCart chính là viết lại hoàn toàn dựa trên Ext JS mà là một chéo thư viện JavaScript của trình duyệt để xây dựng ứng dụng Rich Internet. Nó bao gồm nhiều tính năng cao và giao diện người dùng widget tùy biến để đơn giản hóa công việc với các ứng dụng web.
* Multiwindow Environments
Máy tính để bàn ứng dụng Web cho phép người dùng để giữ một số cửa sổ mở cùng một lúc, cho phép người dùng làm việc với một số mô-đun như các sản phẩm, khách hàng và đơn đặt hàng cùng một lúc.

Với bộ mã nguồn này được đánh giá cũng rất phổ biến, nhưng với một số nhược điểm về SEO đã không phải là lựa chọn của tôi sau những lần tìm hiểu về những mã nguồn làm shop TMĐT. Bạn hoàn toàn có thể cài đặt và test thử có thể nó sẽ hợp với bạn

Trang chủ: http://www.tomatocart.com/

Add Your Comment