Mã nguồn bản quyền làm forum, diễn đàn IP.Board

Author: Linh Bui | Posted in Mã nguồn bản quyền 1 Comment

Ips-ipbIPB là gì?
Invision Power Board (viết tắt la IPB, IP.Board hoặc IP Board) là một phần mềm sử dụng làm diễn đàn online được viết bởi công ty Invision Power Services. Phần mềm này được viết bằng PHP và chủ yếu sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu MySQL, mặc dù các trợ giúp cho thiết bị dữ liệu khác vẫn hiển thị.
Invision Power Board là một sản phẩm được bán thương mại (mất phí) nhưng vẫn có  một cộng đồng lớn chuyên hỗ trợ miễn phí. Ngoài ra còn có nhiều nhóm phát triển họ thiết kế và cho tải miễn phí giao diện, và một số thiết kế trả phí (cái này hiển nhiên đối với bất cứ mã nguồn nào :D)

Lịch sử:

Invision Power Services (IPS) đã được tạo ra vào năm 2002. Sản phẩm đầu tiên của họ là Invision Power Board, một gói diễn đàn, mà nhanh chóng tập hợp một cộng đồng của cựu người dùng Ikonboard.

Các phiên bản:
V1.x.x
V2.x.x
: Được ra đời năm 2004, là phiên bản nâng cấp của v1.x.x
V3.x.x:
Phiên bản 3.0 lần đầu tiên được phát hành vào ngày Thứ Ba 23 tháng 6, năm 2009 . Thông báo chính thức của phiên bản mới là ngày 25 tháng sáu năm 2009.  Đây là phiên bản tiếp theo mốc phát hành lớn của phần mềm Diễn đàn . Nó bao gồm nhiều tính năng hứa hẹn như một thiết kế mới và tối ưu hóa tổng thể của phần mềm, một loại tính năng uy tín nơi người dùng có thể đánh giá bài viết cá nhân , các PM ( tin nhắn cá nhân ) hệ thống trở thành một tính năng theo kiểu trò chuyện ( như Google đã làm với Gmail ) , thân thiện URL , và nhiều hơn nữa cải tiến.

Phiên bản 3.1.0 được phát hành vào ngày 01 Tháng Sáu 2010 , không đầy một năm sau khi phát hành 3.0.0.  Tiếp theo đó là các phiên bản  3.1.1 và 3.1.2 , từng đưa một số sửa lỗi và cải tiến tính năng để bàn. Một phần quan trọng của loạt 3.1.x là Search Engine Optimization , với rất nhiều những thay đổi tập trung trong lĩnh vực này . Tính năng mới khác bao gồm một thương hiệu da điện thoại di động mới , tích hợp nhiều các trang web mạng xã hội như Twitter và Facebook và các công cụ phát triển hơn nữa để tạo ra thay đổi phần mềm . Phiên bản 3.1.3 đã được phát hành với sửa lỗi và một số thay đổi mã cho bản cập nhật sắp xảy ra với các ứng dụng addon chính thức . Phiên bản 3.1.4 là một bản phát hành bảo trì.

Phiên bản 3.2.0 đã được phát hành vào ngày 25 tháng 7 năm 2011 . Có sẵn tại các diễn đàn cộng đồng IPS hoặc tải về cho người đã đăng ký bản quyền . 3.2.0 bao gồm một mặc định mới , thiết kế da sắp xếp hợp lý , một hệ thống gắn thẻ nội dung và một thương hiệu mới “Visual Skin Editor” . Phiên bản 3.2.1 và 3.2.2 đã phát hành bảo trì.

Phiên bản 3.3.0 được phát hành vào ngày 20 tháng 3 năm 2012 . Có sẵn tại các diễn đàn cộng đồng IPS hoặc tải về cho người đã đăng ký bản quyền. Cập nhật bao gồm các bản vá lỗi bảo mật, cải thiện điều độ, và cải thiện hiệu suất . thêm thông tin

Phiên bản 3.4.0 được phát hành vào ngày 27 tháng 11 năm 2012 . Phiên bản 3.4.1 , một bản phát hành bảo trì để giải quyết các lỗi nhỏ , được phát hành vào ngày 12 Tháng 12 năm 2012 . Phiên bản 3.4.2 , một bản phát hành bảo trì để giải quyết nhiều lỗi và cải thiện soạn thảo văn bản , được phát hành vào ngày 23 tháng 1 năm 2013 .

Trang chủ: http://www.invisionpower.com

Đối với mã nguồn này nó cũng nổi tiếng tương tự VBB, nó cũng ra đời trước xenforo. Ở việt nam cũng có nhiều người sử dụng tuy nhiên cộng đồng VN thì chưa có. Mọi người có thể down bản null về test thử tính năng biết đâu nó lại phù hợp với bạn 😀

Comments
  1. Posted by Tuấn Anh

Add Your Comment