Hướng dẫn cài đặt VQMOD cho opencart

Author: Linh Bui | Posted in Hướng dẫn opencart No comments

Để cài đặt VQMOD cho opencart ta thực hiện các bước sau.

Bước 1: Tải bản VQMOD mới nhất tại đây: http://code.google.com/p/vqmod/downloads/list

Bước 2: Giải nén ra thư mục vqmod

Bước 3: Upload thư mục vqmod vừa giải nén lên ngang hàng với thư mục gốc

upload-vqmod

Bước 4: chạy đường dẫn http://domain.com/vqmod/install có thông báo VQMOD HAS BEEN INSTALLED ON YOUR SYSTEM! là xong

Còn đây là video hướng dẫn cài đặt VQMOD

OK đã xong, còn để cài VQMOD MANAGER trình quản lý VQMOD (thích thì cài không thì thôi, NÊN CÀI)

Bước 1: vào link sau http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=2969

Bước 2: chọn bản tương thích với version opencart bạn đang dùng tải về + giải nén.

Bước 3: upload toàn bộ thư mục có trong thư mục UPLOAD lên ngang hàng thư mục gốc (tùy chọn yess all)

Bây giờ bạn vào admin CP sẽ thấy phần quản lý này nhé 😀

Add Your Comment