Hướng dẫn cài đặt template cho Opencart

Author: Linh Bui | Posted in Hướng dẫn opencart 2 Comments

Thấy rất nhiều anh em hỏi về vấn đề này, đơn giản những temp mình share đều là premium và thường họ sẽ có phần EX sẵn trong đó và được viết bằng VQMOD, còn về cơ bản cài template opencart các bạn chỉ cần Upload toàn bộ những thư mục + file có trong đó lên thư mục gốc sau đó vào tùy chọn rồi chọn temp mình vừa cài là xong.

Cụ thể như sau mình ví dụ temp Supermarket OpenCart Theme – Optronics

Bước 1: giải nén
Bước 2: Up toàn bộ thư mục trong Upload lên thư mục gốc (còn những temp khác thì có thể là không chia ra thư mục thế này mà là các thư mục cần up lên luôn)

upload-opencart

B3: Sau khi upload xong thì thì đăng nhập vào admin cp chọn phần Hệ thống (system) >> Thiết lập(setting) >> sửa (edit) cửa hàng của bạn

Chọn Cửa hàng (store) nhìn xuống dưới phần Mẫu (template) chọn temp bạn vừa cài là xong

opencart-store

Bây giờ bấm lưu và bạn sẽ thấy kết quả, tuy nhiên đối với temp này có phần Mod viết bằng VQMOD do đó bạn phải cài VMQMOD ra hãy xem thêm Hướng dẫn cài đặt VQMOD .

Comments
  1. Posted by sua may tinh bang
  2. Posted by cua luoi

Add Your Comment