Gói ngôn ngữ tiếng việt cho opencart 1.5.x và 1.5.6 full chuẩn nhất

Author: Linh Bui | Posted in Chia sẻ 3 Comments

Chắc cũng nhiều bác thích cái này, vì đa số anh em làm shop bằng opencart là sài cho việt nam. Gói ngôn ngữ tiếng việt cho mã nguồn mở opencart này đã được một bác share trên trang chủ, mình có down về và sửa 1 dòng (có 1 lỗi nhé không tin các bác cứ lôi từ site chủ về mà coi :D) thực sự đã test một lố nhé nhưng em thấy gói này là việt hóa được % cao nhất khoảng 98% nhé, nên anh em cứ sài đỡ, còn sau này có hàng mới mình sẽ tiếp tục 😀

Sử dụng tốt cho các phiên bản sau: v1.5.4, v1.5.4.1, v1.5.5, v1.5.5.1, v1.5.6

Cài đặt:
Bước 1: Upload toàn bộ file trong thư mục admin và catalog , lên cùng thư mục trên root
Bước 2 : Go Administrator > System > Localisation > Languages > Insert:
a. Language name: Việt Nam
b. Code: vi
c. Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
d. Image: vn.png
e. Directory: vietnamese
f. Filename: vietnamese
> Lưu lại
Bước 3 : Go Administrator > System > Settings > Your Store > Edit > Local:
a. Language: Vietnamese
b. Administration language: Vietnamese
> Lưu lại.

Tải gói tiếng việt tại đây:

Comments
  1. Posted by ward
  2. Posted by Duy
    • Posted by mr.linh

Add Your Comment