Fix lỗi on line 56 khi xem đơn đặt hàng

Author: Linh Bui | Posted in Hướng dẫn opencart 3 Comments

Không biết bạn sau khi sử dụng VQMOD và một số mod tương ứng có dính lỗi này chưa, mình thì bị dính rồi, lỗi này xuất hiện khi một đơn đặt hàng được đặt, bạn xem đơn đặt hàng này trong admincp sẽ xuất hiện cái lỗi này, chẳng biết nó xung đột như nào nhưng VQMOD thì mang đến kha khá lỗi lặt vặt khi sử dụng. Khi gặp lỗi này bạn xử lý như sau

vqmod/vqcache/vq2-system_engine_controller.php on line 56
I am having exactly the same issue on my opencart. I did have a look in the bug thread and found this:

1. Sửa file : vqmod/xml/vqmod_opencart.xml

2. Tìm đến:
<search position=”before” index=”1″><![CDATA[$vqmod->modCheck($action->getFile()]]></search>
modCheck($action->getFile()]]>

3. Thay thế bằng:
<search position=”before” index=”1,3″><![CDATA[$vqmod->modCheck($action->getFile()]]></search>
modCheck($action->getFile()]]>

Sau khi thay thế bạn sẽ thấy nó hoạt động bình thường và lỗi đã được fix bạn chú ý mỗi đoạn này (index=”1,3″) thực ra chỉ sửa mỗi chỗ đó 😀

chúc các bạn thành công.

Comments
  1. Posted by Mr Phi
    • Posted by mr.linh
      • Posted by Mr Phi

Add Your Comment